ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ 2023: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ (Gruha Lakshmi Yojana Karnataka)

Gruha Lakshmi Yojana Karnataka , ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ | ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರ | ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆ | ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ | ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದ್ಯತನ ಮಾಹಿತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ , Gruha Lakshmi Yojana Apply online, Beneficiary, Benefit, Apply Online

Gruha Lakshmi Yojana Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುರಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಿಯರು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Gruha Lakshmi Yojana Karnataka Highlights

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರುಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತುಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಫಲಾನುಭವಿರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಲಾಭರೂಪಾಯಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000
ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಆನ್ಲೈನ್
ಅನ್ವಯಿಸುವ20 ಮೇ 2023
ಇಲಾಖೆಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆhindiyojna.com
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣhttps://sevasindhuservices.karnataka.gov.in/
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ “ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ” ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಡತನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 1. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನ
 4. ುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 5. ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ: ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಆಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವುಗೊಂಡು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 17 ಅಥವಾ 18 ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ 15 ಜೂನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 15 ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಕಿಸ್ತಿಯ ಪಾವತಿಯನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತೆಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:

Gruha Lakshmi Yojana Karnataka
 1. ಮಹಿಳೆಯ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್: ನೀವು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತುಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್: ನಿಮ್ಮ ಆಯಕರ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನೀಕರಣ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್: ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು.
 4. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಯೋಜನೆಯ ಅದ್ಯತನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.
 5. ಆಯ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪತ್ರ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 6. ಜಾತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪತ್ರ: ಅದೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 7. ನಿವಾಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪತ್ರ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 8. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ: ನೀವು ಕೆಲವು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

 1. ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರುವುದು: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹಳಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ.
 2. ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ: ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
 3. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಿಯ ಆಗಿರುವುದು: ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಿಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರನೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯೋಪಾಸಕನಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

Gruha Lakshmi Yojana Karnataka
 1. ಮೊದಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ಹೋಮ್‌ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ “ನೋಂದಣಿ” ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, “ಮುಂದುವರಿಸು” ಬಟನ್‌ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 4. ಈಗ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 5. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಆವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದುವರಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೋಗಿ.
 7. ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿ
 8. ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
 9. “ಸಬ್‌ಮಿಟ್” ಬಟನ್‌ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

FAQ

Q1:  ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Q2.ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಯಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇರಬಾರದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬೀಪಿಎಲ್ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ.

Q3. ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Comment